Register therapeut BCZ® of HQT®

logo RBCZIk ben als therapeut ingeschreven in het HBO register als Register therapeut BCZ® of HQT® (High Quality Therapist). Dit houdt in dat ik ook ben ingeschreven in Vergelijk en Kies van de VGZ. Als homeopaat wordt ik daarmee vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.

Een HBO Register therapeut BCZ®:
· heeft een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medisch-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.
· heeft bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
· is lid van een beroepsvereniging aangesloten bij RBCZ
· voldoet aan de verplichtingen op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing
· heeft een VOG verklaring, niet ouder dan 5 jaar
· heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt
· is ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz.
De beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in dit register, zijn aangemeld door de beroepsorganisaties.
De beroepsorganisaties dragen primair de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op hbo-niveau van deze beroepsbeoefenaren.
Dit is een van de redenen dat individuele beroepsbeoefenaren niet opgenomen worden in dit register.

terug naar de pagina Vergoeding